Мисията на Таекуон-До клуб “Феникс” е формирането на здравословен, щастлив и пълноценен начин на живот, чрез практикуването на бойното изкуство Таекуон-До.

 “Ние градим богати духом поколения, със здрав разум и здрава физика. Само такива личности могат да посрещат трудностите и изпитанията на живота и да се “прераждат от пепелта”, подобно на митичната птица Феникс.”

М. Трифонов

 

  Основните цели, които сме си поставили за изпълнението на нашата мисия са:

  Развиване на Таекуон-До като съвременно бойно изкуство, съобразно условията и изискванията на 21 век.

  Осигураване на актуална информация и съвременни методики на обучение.

  Възпитаване в основополагащите човешки ценности и добродетели.

  Изграждане на морални, силни и автентични личности.

  Предлагане на здравословен начин на живот и високо ниво на работоспособност чрез двигателна активност.

  Постигане на умения и увереност в собствените възможности при самозащита и защита на близки и хора в беда.

  Обучение по Таекуон-До на деца от предучилищна и начална училищна възраст, предвид здравословния, възпитателен и формиращ ефект на бойното изкуство.

  Достъпност до всеки желаещ да практикува, съобразно неговите интереси, възможности и темперамент.

  Осигуряване на социална среда, обединяваща хората по интереси, идеи, начин на мислене и на живот.

  Създаване на условия за проява и развитие на творчество, идейност и интелект по време на обучението.

  Ориентация на бойното изкуство към полза за хората, а не към бойното изкуство като самоцел, в което се изразява и нашата концепция.

  Разграничаване на Таекуон-До от изградените представи, на много инструктори и практикуващи, за идеопоклонничество, подчиненост, догми, култ към личността или с други думи религия.

  Практикуване на Таекуон-До като изкуство и начин за по-добър живот, в страни от стреса, травматизма и целите на спортните състезания и бойните спортове.

  Деполитизиране на Таекуон-До и съсредоточаване върху тренировъчната и възпитателна дейност и процеса на обучение като цяло.