Наръчник за самообучение

СЕМИНАРИ С ГЕН. ЧОЙ ХОНГ ХИ

ТАЕКУОН-ДО – 1965 Г. – ГЕН. ЧОЙ ХОНГ ХИ

ТУЛЬ – 9 ГУП – 6 ДАН

ТАЕКУОН-ДО ЕНЦИКЛОПЕДИЯ  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА “ДО” ОТ GM. Trân Triêu Quân 

СЕМИНАРИ С ГЕН. ЧОЙ ХОНГ ХИ

       

ТАЕКУОН-ДО – 1965, ГЕН. ЧОЙ ХОНГ ХИ

ТаеКуон-До, 1965   

ТАЕКУОН-ДО ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

  ТАЕКУОН-ДО ЕНЦИКЛОПЕДИЯ В 15 ТОМА (pdf )  page1-90; page 91 – 193; page 194 – 286 page 1- 87; page 88 – 168; page 169 – 299 page 1 – 113; page 114 – 230; page 231 – 343 page 1-107; page 108-201; page 202-339 page 1-107; page 108-224; page 225-391  page 1-95; page 96-291; …

ТУЛЬ 9 ГУП – VІ ДАН

 9 ГУП  Saju jirugi https://youtu.be/U0YlD2M3J58   https://www.youtube.com/watch?v=jVndBuGc4ow    https://www.youtube.com/watch?v=m6Ssto_BJvM   https://www.youtube.com/watch?v=zBHZ-Buq0m4 Saju magki https://www.youtube.com/watch?v=1Hv2UoAkDBk https://www.youtube.com/watch?v=80ckNQkHHu0 https://www.youtube.com/watch?v=wTaWLK_Rm18 https://www.youtube.com/watch?v=01BSMaw-QYc 8 ГУП Chon-Ji tul   https://www.youtube.com/watch?v=7HJ2I0BG1o4   https://www.youtube.com/watch?v=kbqBLDlyXXQ   https://www.youtube.com/watch?v=aSRpJJz8S4Q   https://www.youtube.com/watch?v=FA6WXrMNcWM 7 ГУП Dan Gun tul https://www.youtube.com/watch?v=TpnXe7mVxiU   https://www.youtube.com/watch?v=-drXkEFrXZg   https://www.youtube.com/watch?v=RlSV0CErU8s   https://www.youtube.com/watch?v=496tcPmaTmM 6 ГУП Do San tul https://www.youtube.com/watch?v=AvKWDO60Ero   https://www.youtube.com/watch?v=gRJrup16R-M   https://www.youtube.com/watch?v=i-KL0Rj0SOQ   https://www.youtube.com/watch?v=LFWBXO1Y818 5 ГУП Won …

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА “ДО”

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА “ДО” ОТ GM Trân Triêu Quân