Сайтът  f-enix.org е изработен на базата на CMS WordPress, създаден през 2010 г.

В менюто на сайта са разположени 18 основни бутона, водещи към страници, носещи основна информация за клуба и бойното изкуство. Страниците периодично се обновяват, с обогатяването на историята на клуба и неговия инструктор, както и с появата на промени и нововъведения. За целта, сайтът позволява бърза и лесна поддръжка и ъпдейт.

От дясно, в колона са разположени секции, задаващи подбрани на случаен принцип анкети, видеоклипове и снимки, линкове към национални и международни организации, с които работи клубът, както и Site meter, отчитащ броя на посещенията.

Обявяването на новините се реализира посредством разпределение на постовете в две категории- Новините на Феникс ( съдържа актуални новини от живота на клуба, репорти от мероприятия и т.н) и публикации ( както авторски, така и превод на интересни и значими статии и материали от света на Таекуон-До ).

Непосредствено под менюто на началната страница е активиран plugin, отразяващ последните 6 обявени новини ( post ) от клуба.

Основна цел на сайта е да носи актуална и полезна информация на практикуващите Таекуон-До. Във връзка с това:

♦  В заглавното меню е създадена страницата Наръчник за самообучение, която съдържа в своите подменюта:

Енциклопедията по Таекуон-До на ген. Чой Хонг Хи в 15 тома – на англ. език в pdf формат.;

Видеоклипове на всички форми (туль), като всеки туль е представен в  четири клипа (съответно отпред , отзад, вляво и вдясно на изпълняващия, спрямо началната позиция). Това дава възможност да се видят ясно всички техники и движения. Изпълнителите на формите, са подбрани лично от ген. Чой Хонг Хи, което удостоверява тяхната автентичност, достоверност и прецизност.;

Презентация на  “До” от GM  Trân Triêu Quân, която за сега се явява, може би най – пълният, нагледно и ясно структуриран формат, разкриващ духовния и филосовски аспект на бойното изкуство.;

Видеоклипове от семинари с основателя на Таекуон-До.

Други учебни материали, подпомагащи обучението и самоподготовката на практикуващия.

♦ Представена е страницата Таекуон-До WORLD MEDIA , съдържаща връзки към известни online списания и сайтове за Таекуон-До, интересни видеоклипове и др.

За да се подобри интерактивността и обратната връзка на сайта с потребителите, се разработват  анкети, данните от които периодично се обработват и анализират. От м. Април 2012г., е въведена и скала за оценка ( от 1 до 6 ) на статиите и новините.  Получените резултати от анкетите и рейтинга, служат за оптимизиране дейността на клуба и сайта и насочване към потребностите и интересите на трениращите.

 

Сайтът е свързан с галерия на taekwon-do.bg, която към момента разполага с над 2200 снимки.

 

Сайтът на ТК Феникс има  собствена фото галерия, подредена в подменюта, по години, както и видео галерия, отразяваща живота на клуба, тренировките и различните мероприятия.

Страницата Инструктор представя пълната автобиография на инструктора на ТК Феникс, подкрепена със снимков и документален материал.

Сайтът, стартирал през 2010 г . има регистрирани 11000 посещения, към месец Април 2012.

За периода Април 2011 г. – Април 2012 г. са отчетени между 200 и 600 посещения на месец.

В активните месеци на учебната година се наблюдава не само голям брой посещения, но и интерес към различните материали на сайта. Пикът на  броя посетени страници на месец е през Май 2011 г. От 346 посещения и 1147 прегледани страници през м.Април 2011, интересът се повишава приблизително двойно през месец Май, с отчетени 604 влизания и 2534 разгледани страници. Най – вероятно, това се дължи на проведения на 30.04 – 01.05.2011 г. семинар в България с GM Lim Ching Sing.

Висока посещаемост, на страниците на сайта, се наблюдава и в месеците, когато се провеждат техничиските изпити в клуба, като например м. Декември 2012, когато броят посетени страници достига 2415, спрямо 561 влизания в сайта. Това означава средно 4.3 разгледани страници на посещение, за същия месец.

Резултатите от анкетата, даваща оценка на сайта, показват, че 43% от отговорилите дават оценка отличен, 33% посочват оценка добър, 13% считат, че сайтът може да се подобри, 7% се въздържат от коментар и едва 4% от далите вот посетители, намират сайта за лош.