Демонстрация на празника на район „Триадица“

На 07.05.2022 г. в Южен парк II се проведе празник на район „Триадица“. По покана, ТК „Феникс“ изнесе демонстрация, в която Максим Алексиев и Никола Терзийски представиха зрелищна сцена на самозащита, плод на месеци труд и отдаденост. Участие взеха още Виктория Иванова, Димана Маркова и Марио Койчев.

Демонстрацията бе в полеви условия, но чудесна възможност за репетиция пред публика преди изява на по-мащабно мероприятие.

Поздравления за участниците!