Децата и Таекуон-До: Ръководство за ефективно преподаване

Таекуон-До има голям принос, както за възрастни, така и за деца. Изгражда се характер, лидерски умения, концентрация, дисциплина, самочувствие, уважение към другите, гъвкавост, баланс и сила. Tези качества се пренасят и върху всички други области в живота им. Но тези способности не могат просто да се случат от само себе си, някой трябва да ги преподава. Като инструктор, е важно да запомните, че децата не са малки възрастни. Те не учат точно по начина, по който възрастните го правят.

Прилики в обучението

Моделирането е важна част от процеса на обучение. Моделирането показва на учениците какво искате от тях да направят и как да го направят.
Ясно определете вашите очаквания за поведението и обучението в доджанга. Очакванията самостоятелно предричат изпълнение. Когато инструкторът има силна вяра в успеха на неговите или нейните ученици, учениците ще са склонни да живеят с тези убеждения и да ги интернализират, като собствени.
Имайте добре структурирана и ясно дефинирана учебната програма. Това е важно за инструктора, а също и за учениците, за да имат “пътна карта” за учението. Инструкторите ще имате основа, какво да преподавате от ден на ден  и учениците ще знаят какво  се очаква от тях да  учат .
Постигнете и поддържайте вниманието на учениците. Ако не разполагате с вниманието на  учениците, не можете да предадете информацията, която желаете да  имат и да я разберат, за  да я възпроизведат в действие.
Изпитът за колани не трябва да бъде единственото време, когато учениците са оценявани. Инструкторът трябва периодично да проверява разбиранията и знанията на учениците. Задавайте въпроси. Например: Как се нарича това движение? Коя е следващата стъпка? Искайте от учениците да обяснят и модела на дейност. Тези техники не само ще позволят на инструктора,  да се увери, че е на вниманието на учениците, но и да провери техните  знания и разбиране.
Повторението и практиката са необходими компоненти в процеса на обучение. Учениците трябва да практикуват със знания и разбиране за движенията, без да мислят за тях по време на изпълнението (да бъдат автоматизирани) и да градят мускулна памет (способността да се възпроизвеждат моторните умения, без мисъл).
Различните хора се учат по различни начини. Например, някои са “слухово” учащи. Те учат най-добре като слушат инструктора и следват неговите направления. Така че, инструкторът трябва внимателно да обяснява техниките, за да бъдат възприети. Някои ученици са “зрително” учащи, така че най-добре в случая е да се представи модел на движението. Други са “кинетично” учащи и при тях трябва да се изпълни движението, за да се научи. Така че бъдете сигурни, за да се различават бързината, дълбочината и стилът на вашето обучение, въз основа на отделните ученици и груповите нужди на обучението.
  
Различия в обучението
Повечето възрастни  учат и осмислят  подробно описанието (по-голяма база на информация).
Като инструктор, трябва да се научите как да разделите правилно на порции и размер информацията, за да могат учениците да я разберат.
Децата заучават и осмислят най-добре прости инструкции ( малки порции информация). Например, ако желаете да се учи  форма, най-добре е да се направи преглед на учебната програма, модел на движението стъпка по стъпка и да се обясни движението по най-лесния начин – “завийте наляво в walking stance  и направете блок долу с лявата ръка, стъпка напред в walking stance и с дясната ръка удар по средата”.
Възрастните обикновенно са самомотивирани. Те искат да бъдат в залата и да учат. Това не означава, че възрастните нямат нужда от никаква външна или от инструктора мотивация (сърдечно потупване по гърба или “страхотна работа”), а по-скоро, външната мотивация не е движещата сила за тяхното обучение.
Децата не винаги са самомотивирани. Много често те се обучават най-добре, когато са силно мотивирани от инструктора.
Когато възрастните трябва да бъдат дисциплинирани, директно и леко предупреждение обикновено е всичко, което се изисква. Понякога, просто предупреждение не е достатъчно при децата. Когато се случи провинение, някои малки физически дейности като 5-10 лицеви опори ще свършат работа.
Някои мнения за инструктора.
Като инструктор, трябва да се отнасяте с вълнение и страст към Таекуон-До и да изразявате тази страст. Страстта е заразна. Вашия ентусиазъм и любов към бойното изкуство ще се предаде на вашите ученици и ще се превърне в тяхна страст.
Има три условия за успешно преподаване: Солидно разбиране на Таекуон-До, знания как да преподавате и знания как да преподавате Таекуон-До. Увереността идва от солидните знания и разбирания, какво вие преподавате и как го правите.
Говорене с ясен глас е достатъчно силно, за да чуе целият клас. Бъдете уверени, когато говорите. Не се страхувайте да кажете ” не знам, ще се науча”. Вие няма да знаете всичко, освен ако не сте експерт по Таекуон-До. Повечето ученици ще разберат, когато инструкторът не знае или не е сигурен в нещо. Ако се опитате да ги заблудите, резултатът ще бъде загуба на доверие и уважение.
Таекуон-До, обикновенно, представлява една извънкласна дейност. Инструкциите не винаги трябва да съдържат забавен елемент, но това може да запази заангажираността и вниманието на учениците.
Това може да бъде постигнато и чрез извеждане на класа на открито, на дневна светлина, разказване на някои истории, обясняване на това, как и защо движенията са разработени, обяснения как изучаваната дейност може да се използва в реални ситуации от живота, като се използват и дефинират корейски термини и чрез осигуряване на време за игра за децата.
 
В заключение, има много сходства в начините за обучение на възрастни и деца, но различията са от голямо значение. За децата е нужно инструкциите да бъдат пряки, прости и ясни и да бъдат мотивирани от инструктора да учат и практикуват. Възрастните могат да усвояват комплексна и подробна информация и да заучат повече в дадена времева рамка. Възрастните са обикновено самомотивирани и са по-независими в тяхното учене и практика. Също така, възрастните обикновено се нуждаят от леко предупреждение, за да съсредоточат вниманието си към тренировката, докато децата се нуждаят от малко повече ( като малък брой лицеви опори). Ако инструкторът съхрани тези прости принципи в съзнанието си, то успешното обучение ще е налице.
By Michael Kim & Adam Matthew Ormond, Ed.D.
Превод – М. Трифонов
Снимков материал – интернет и ТК Феникс