Започнаха декемврийските изпити в ТК Феникс

От 16 до 19 декември 2010 г. се провеждат изпитите за ученически степени в залите на ТК Феникс. 

   

Явилите се дотук възпитаници на клуба, се представиха успешно след усилена подготовка и вече се радват на новите степени и сертификати.

 

Изпитващ инструктор, по покана на клуба е Сабум Ним Борис Атанасов V дан и председател на BUTF.