Започнаха изпитите за технически степени в клуб Феникс

На 12.05.2011г. се проведоха първите два изпита в клуб Феникс.

Участниците се представиха успешно, в демонстрирането на своите знания и умения.

Изпитващ инструктор, беше председателят на клуба, М. Трифонов ІV дан.

Всички ученици и родители останаха доволни от резултатите. Изпитите завършиха с много снимки, радост и желание за нови тренировки.