Изпит за клубно ниво в ТК „Феникс”

На 05.11.2023 г. в залата на ТК „Феникс“ се проведе изпит за клубно ниво до син колан. Участие взеха над 30 възпитаници на клуба. Тестът бе част от подготовката за предстоящия изпит за цветни колани и текуща оценка на знанията и уменията на учениците. Всички ученици покриха изпита успешно и допълниха и обогатиха своите познания.