Изпит за клубно ниво в ТК Феникс

На 15.12.2019 г. в залата на ТК Феникс се проведе вътрешен пре-тест. Мероприятието беше важна част от подготовката за предстоящите на пролет изпити за ученически степени.


Цел на изпита бе, учениците да добият реална самооценка за знанията и уменията си, а инструкторът да постави възпитаниците си в изпитни условия, за да се направи оценка и разбор и да се структурират насоките в подготовката.


Участниците се представиха достойно и получиха сертификат и бродирана емблема на клуба, което от своя страна е част от мотивацията в обучението!