Изследване влиянието на заниманията с Таекуон-до върху физическото развитие на деца от предучилищна възраст

Доклад/pdf