Календарите за 2019 г. достигнаха възпитаниците на клуба

През изтеклата седмица ТК Феникс раздаде, за десети пореден път, традиционните календари на клуба за предстоящата 2019 г. Те достигнаха всички групи на клуба. Календарите с тираж от 200 бр. бяха връчени лично от председателя на клуба М. Трифонов и зарадваха всички негови ученици.