Мирослав Трифонов 6-ти Дан

За мен е чест да получа моя сертификат за 6-ти Дан лично от Grand Master James Lim. Благодаря за доверието и положителната оценка на моята работа, Са Сунг Ним!

Благодаря на всички мой ученици!

Без Вас, аз нямаше да съм инструктор!

Таекуон!

I am honored to received my 6th Dan certificate from Grand Master James Lim. Thank you for your trust and positive evaluation of my work Sa Sung Nim!

Thanks to all my students.

Without all of you, I would not be an instructor!

Taekwon!