Мисия

 

 

 

 

 

Мисията на таекуон-до клуб „Феникс“ е формирането на здравословен, щастлив и пълноценен начин на живот, чрез практикуването на бойното изкуство таекуон-до.

 „Ние градим богати духом поколения, със здрав разум и здрава физика. Само такива личности могат да посрещат трудностите и изпитанията на живота и да се „прераждат от пепелта“, подобно на митичната птица Феникс.“

М. Трифонов

 

  Основните цели, които сме си поставили за изпълнението на нашата мисия са:

  Развиване на таекуон-до като съвременно бойно изкуство, съобразно условията и изискванията на 21 век.

  Осигураване на актуална информация и съвременни методики на обучение.

  Възпитаване в основополагащите човешки ценности и добродетели.

  Изграждане на морални, силни и автентични личности.

  Предлагане на здравословен начин на живот и високо ниво на работоспособност чрез двигателна активност.

  Постигане на умения за самозащита и увереност в собствените възможности, благодарение на които можем да помагаме и да не гледаме безучастно несправедливостите около нас.

  Обучение по таекуон-до на деца от предучилищна и начална училищна възраст, предвид здравословния, възпитателен и формиращ ефект на бойното изкуство.

  Достъпност до всеки желаещ да практикува, съобразно неговите интереси, възможности и темперамент.

  Осигуряване на социална среда, обединяваща хората по интереси, идеи, начин на мислене и на живот.

  Създаване на условия за проява и развитие на творчество, идейност и интелект по време на обучението.

  Ориентация на бойното изкуство към ползата за хората, а не към бойното изкуство като самоцел, в което се изразява и нашата концепция.

  Възможност за практикуване на таекуон-до не само като спорт, но и като изкуство и начин за по-добър живот, т.е. в неговата цялостност, а именно спортно-състезателните му дисциплини и философията (начин на мислене и поведение, водещи до социална значимост и лично щастие).