Национален семинар по таекуон-до ITF

На 14. 01. 2023 г., в гр. Севлиево се проведе Национален семинар в дисциплина „форма“, организиран от БФТ – ITF.

Участие взеха над 80 треньори, състезатели и съдии от клубовете в страната. Водещ семинара бе Сахьоним Вергилий Ситнилски, VII дан.

ТК „Феникс“ бе представен от Сабумним Мирослав Трифонов, VI дан, Сабумним Костадин Кукушев VI дан и Босабумним Виктория Иванова.

На семинара бяха обяснени и упражнени петте критерия за оценка в дисциплината „форма“, съобразно елементите на теория на силата. Разяснено бе, как се оценява всеки елемент и как се изпълнява техниката относно всеки критерий. Обърнато бе внимание и на дисциплината „Отборно форма“ – методиката на подготовка, как се структурира отбор, и критерии за оценка.