Проведе се летният лагер на BUTF

От 17 до 26 Август, в гр. Ахелой се проведе летният тренировъчен лагер на BUTF.

 

ТК Феникс взе участие с 30 свои ученици.

Всеки ден се провеждаха двуразови тренировки, които включваха крос, гъвкавост, физическа подготовка, специална и основна техника и спаринг комбинации.

С голям интерес бяха посрещнати прожекциите на учебни и игрални филми за Таекуон-До и бойните изкуства, които силно мотивираха участниците в лагера.

Проведе се конкурс по форма, в който участниците бяха разпределени в отбори по трима, а задачата беше да създадат и изпълнят собствена форма, отговаряща на изискванията за туль. Отборите бяха оценявани по критериите за туль и атрактивност.

Всички проявиха голямо творчество, умения за работа в екип и оригиналност, а победителите спечелиха награда – шапки с логото на taekwon-do.bg

По време на лагера бяха отпразнувани рожденните дни на Никита Колева, Радослав Райков, както и на инструктора на клуба Мирослав Трифонов.