Проведоха се първите декемврийски изпити в ТК Феникс

С успех за участниците, завършиха първите два изпита на ТК Феникс за месец декември 2011г.

 

Изпитващ инструктор беше треньорът на клуба, г-н М. Трифонов ІV Дан, а специален гост – председателят на BUTF, г-н Б. Атанасов VІ Дан.

 

Всички ученици защитиха новите си степени и бяха сертифицирани.

   

Пожелаваме на децата още много успехи по пътя на бойното изкуство и да се стремят, да защитават и заслужават своите колани всеки ден!