Провеждат се пролетните изпити 2014 в клуб Феникс

От 14.05.2014 започнаха изпитите за ученически степени в ТК Феникс. Участниците в залите на клуба се представят както винаги успешно и биват оценявани по достойнство. Отлично и мотивирано изпълниха техниките и учениците от първите класове, които успяха да защитят жълти колани.

 

 

Започнаха и откритите уроци с най-малките възпитаници на клуба в детските градини, където с радост бяха посрещнати годишните грамоти за завършен курс на начално обучение по таекуон-до.

 

На тях пожелаваме успех в пътя на бойното изкуство и на добър час в училище!