Са Бум Ним Мирослав Трифонов – 5 дан

“Този ранг е плод на неуморен труд и 22 години посветеност на ТаеКуон-До.

Благодаря на всички, които ме подкрепяха през годините!”

Таекуон!!!

Са Бум Ним Мирослав Трифонов