Световните Гранд Майстори и международните организации по Таекуон-До (Chang-Hon)

МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Първо искаме да подчертаем, че обект на нашето проучване са само Гранд Майсторите (GM) и организациите, развиващи Chang-Hon стил Таекуон-До. Съзнаваме, че информацията която предоставяме може да е непълна, тъй като източниците са многобройни, но систематизирането на данните е широкообхватен и обемист труд. Малко са сайтовете, които предлагат по-изчерпателни и добре систематизирани данни и дан-листи. В web- адресите на някои организации, или няма свободен достъп до такава информация, или тя е оскъдна. Все пак считаме, че сме успяли да извлечем по-голям брой от актуалните Гранд Майстори и организации по Таекуон-До и че информацията би била полезна за практикуващи и инструктори.

Все по-често се случва в залите, учениците да задават въпроса колко притежатели на ІХ дан има в света. Може би голяма част от учениците очакват да получат като отговор – „Много са малко” или  „броят се на пръстите на ръцете”, тъй като все още понятието GM е обвито с мистика и се свързва със физически и психични свръх способности, принадлежащи на единици в света.

Именно това ни провокира да напишем тази статия.

Истината е, че званието GM е титла, подобно на професор в университет или на висок ранг в армията ( например генерал).

Вземайки предвид  дългите периоди между високите данове, които изискват международните организации, логично и реално е, че един 50 или 60 годишен човек, имащ VІІІ или ІХ дан, няма отскокливостта, издръжливостта, метаболизма, здравето и въобще качествата на 20 годишен състезател и атлет. В никакав случай не искаме да подценим или умаловажим способностите на майсторите. Човек на 60 години, посветил живота си на духовно развитие и двигателна активност, определено има далеч по-добри физически данни дори от 20 годишен младеж, който не практикува спорт. Просто искаме да уточним, че понятието GM не бива да буди представа единствено за високо ниво на развитост на физически и технически параметри.

Майстор с такъв висок ранг, обаче има други ценни качества, които липсват при 20 годишния активен спортист, а именно- опит, задълбочени познания и история зад гърба си. Гранд Майсторите всъщност са хора, които са посветили голяма част от живота си на бойното изкуство и имат важен принос в неговото развитие. Това са хората с ценен опит и лидерски качества, както като инструктори, така и като ръководители, заемащи ключови позиции в структурите и управлението на федерациите.

И така, от основаването на ITF през 1966 г. до 1997 г. ( в продължение на 30 години) единственият притежател на ІХ дан е основателят на Таекуон-До и ITF,  генерал Choi Hong Hi. През 1965 г. gen. Choi е президент на Корейската Асоциация по Таекуон-До (КТА) и е удостоен от корейското правителство с ІХ дан. След това, той заедно със своите майстори тръгват да разпространяват Таекуон-До по света.

В периода 1997 – 2002 г. ( до смъртта на gen. Choi ), в ITF, ІХ-ти дан получават:

 

ИМЕ ДАТА НА СЕРТИФИЦИРАНЕ ( НОМЕР)
1. GM Rhee Ki Ha 1.7.1997г.
2. GM Hwang Kwang Sung 8.12.1997г. /К-9-1/
3. GM Charles Sereff 8.12.1997г. /А-9-1/
4. GM Park Jong Soo 1.5.2001г.
5. GM Van Binh Nguyen 1.3.2002г. /А-9-2/
6. GM Duc Dang 1.3.2002г. /А-9-3/
7. GM Jung Woo Jin 21.3.2002г. /А-9-4/

До 2002 г. вече съществуват и дузина Гранд Майстори, Chang-Hon стил, отделили се от ITF:

 

ИМЕ КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. GM Park Jung Tae Пионер в Таекуон-До, отделил се от ITF и основал GTF, още по времето на gen. Choi. Един от 12-те оригинални майстори на КТА. Под негово ръководство са тренирали първите корейски международни инструктори, разпространили Таекуон-До по света, един от които е и майстор Кim Ung Chol, имащ голям принос за популяризирането на Таекуон-До в България. За успешния курс на обучение, Park Jung Tae получава VІІІ дан през 1981г. , от gen. Choi Hong Hi. Интерес представлява фактът, че GM Park  основава GTF през 1990 г. – година след като, би трябвало да вземе ІХ дан при gen. Choi Hong Hi.
2. GM James Benko
3. GM Hi Il Cho
4. GM Salleh Sabree Malaysia  – VІІІ дан ITF от 1996г., получава ІХ от GM Park Jung Tae през 2001г.
5. GM Kwon, Jae-Hwa   Той е основоположник на Таекуон-До в Европа –  един от петимата майстори, разпространявали Таекуон-До след 1965 г., под ръководството на gen. Choi. Получава VІ дан през 1966 и основава немската ТКД федерация. През 1973г. е удостоен със VІІ дан и отива в САЩ.
6. GM Ahn, Eung Choon Удостоен с ІХ дан  през 1993г
7. GM Rhee Chong Chul Rhee е първият майстор по Таекуон-до, изпратен в Австралия от Република Корея и получил V дан по това време. Той открива Rhee Taekwon-Do в южна Австралия през 1965г. Rhee е получил VІІІ дан през 1980г.
8. GM Choi, Kwang Jo
Един от 12-те оригинални майстори на КТА. Още през 1987 г. създава собствена система, наречена Choi Kwang-Do.
9. GM Han, Cha Kyo
Един от 12-те оригинални майстори на КТА. През 1981 г. създава Universal Tae Kwon Do Federation.

Списък на международни организации по Таекуон-До (Chang-Huhn) до 2002г.:

ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРЕЗИДЕНТ
1.  International Taekwon-do Federation GM Choi Hong Hi
2.  Global Taekwon-Do Federation GМ Park Jung Tae
3.  Advanced TaeKwon-Do International GM James Lim (през 1996г получава VІІІ дан ITF от gen. Choi и създава новата организация). От 2003 г. е Грандмайстор.
4.  International Taekwon-do Association GM James Benko
5.  Action International Martial Arts Association GM Hi Il Cho
6.  Universal Tae Kwon Do Federation GM Han, Cha Kyo

Очевидно е, дори без графики и анализи, че от създаването на ITF през 1966 г. до 2002 г , т.е. по време на управлението на gen. Choi, произвеждането в ранг ІХ дан в ITF е било привилегия за малцина, а управлението на федерацията – силно централизирано. Прави впечетление, че трима майстори са получили ІХ дан ITF в рамките на една година-1997. Същото се повтаря през 2002. Нямаме необходимата информация за да коментираме дали тази закономерност е случайна, следствие от търсене на някакъв баланс в структурата на организацията от страна на Генерала или закономерно е дошло времето осмите данове да станат девети. Както и да е, фактите сочат, че част от майсторите към ITF не са дочакали да бъдат удостоени от Генерала с ІХ дан и са поели по своя път.

От бума на Гранд Майстори след 2002 г. и сравнително малкия относителен дял такива, преди 2002г. става ясно, че gen. Choi, ползвал се с респект и уважение сред съмишлениците си, е успял благодарение на своите управленчески и лидерски качества, да запази в минимални граници хода на издигане в GM ранг.  Благодарение на здравата ръка на Генерала и неговите усилия, ITF (1966-2002) остава и до днес в историята като символ на обединение, единност, правила и ред и покорност на ученика към неговия учител.

В крайна сметка търпението и упоритостта, на които ни учи бойното изкуство, увенчават с успех надеждите на мнозина майстори да изгрее и техният звезден час.

Макар и умело управляван, процеса на издигане в ранг ІХ дан набира скорост в недрата на спящия вулкан и изригва като лава след 2002 г.:

Списък на GM към ITF V, ITF C и ITF NC след 2002 (до 2010):

1. GM Rhee Ki Ha UK / Той е повишен в ранг VІІ дан през 1973 или 1974 г., според различни източници. Rhee има VІІІ дан от 1981 г. и е повишен в степен ІХ дан от gen. Choi на 01. 07. 1997г. в Сант Петербург, Русия.
2. GM Charles Sereff USA / Получава през 1989 степен VІІІ дан, през 1997 е повишен в ранг ІХ дан.
3. GM Hwang Kwang Sung Korea / През 1980г., той е взимал частни уроци при gen. Choi, след което е повишен в степен VІІ дан, майстор по Таекуон-До. Gen. Choi  го повишава в ІХ дан (K-9-1) през 1997г.
4. GM Park Jong Soo Canada / През 1973 е повишен в VІІ дан, а през 2001 – ІХ дан.
5. GM Leong Wai Meng Australia
6. GM Choi Jung Hwa Canada / Син на gen. Choi Hong Hi. Gen. Choi го повишава в степен VІІІ дан ITF на 11. Май, 1996.
7. GM Tran Trieu Quan Canada / Има VІІ дан от  01. Юли, 1990, VІІІ дан от 03. Декември, 2000 и ІХ дан от 22. Декември, 2008. Загива трагично при земетресението в Хаити през 2010.
8. GM Nam Tae Hi USA
9. GM Kong Young Il USA / През 1973 е повишен в VІІ дан, според някои източници е провъзгласен в ранг ІХ дан, през 1997 от gen. Choi в Полша.
10. GM Nguyen van Binh USA
11. GM Son Myung Soo Canada
12. GM Salleh Sabree Malaysia
13. GM Ally Teoh Malaysia
14. GM Low Koon Lin Malaysia
15. GM Duc Dang USA
16. GM Pablo Trajtenberg Argentina
17. GM Hector Marano Argentina
18. GM Javier Dacak Paraguay
19. GM Tom MacCullam Scotland
20. GM Guillermo Ramisch Argentina
21. GM Willem Jacob Bos Italy
22. GM Adolfo Villanueva Argentina
23. GM Ricardo Desimone Argentina
24. GM Jung Woo Jin USA
25. GM Benny Rivera Puerto Rico
26. GM Grispino Armando Argentina

 

Списък на GM от алтернативни международни организации след 2002 (до 2010):

1.GM Kwang Duk Chung USA
2.GM Hee Il Cho USA
3.GM Len G. Kirschbaum USA
4.GM Suk Jun Kim
5.GM James S. Benko USA
6.GM James Lim Canada
7.GM Linda Park Canada
8.GM Shiva Wan Dier
9.GM Scott McNeely USA
10.GM Woo YUP Yang USA
11.GM Young Bo Kong USA
12.GM San Min Cho USA
13.GM C.K.  Choi
1981 е повишен в VІІІ дан I.T.F., през 2002 г. получава ранг ІХ дан.
14.GM Kim Bok Man Основател на Chun Kuhn Do
15.GM Sang Min Cho
16.GM Sam Soo Han
17.GM Pyung Gyu Cho
18.GM Kang Dong Won
19.GM Chung Sun Yong
20.GM Kwon, Jae-Hwa
21.GM Ahn, Eung Choon
22.GM Rhee Chong Chul
23.GM Choi, Kwang Jo

Резултатите от събраните данни могат да се обобщят и представят в следната графика:

Графика 1:

Съотношение бр. Гранд Майстори до 2002/след 2002 (до 2010)

Днес интернет пространството е пълно със сайтове на международни организации по Таекуон-До и Гранд Майстори.

През 2010 ( само за една година) възникват две нови федерации- ITTAF с президент GM Chung Sun Yong и секретар Маrio Pons, VІІІ дан ITF NK и Allied ITF Council с президент Park Jong Soo.

Списък на част от федерациите, развиващи Таекуон-До Чанг Хон стил:

ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРЕЗИДЕНТ
1. Global Taekwon-Do Federation GM Linda Park
2. International Taekwon-do Federation GM Pablo Trajtenberg
3.  International Taekwon-do Federation GM Choi Jung Hwa
4.  International Taekwon-do Federation Prof. Dr. Chang Ung
5.  Advanced TaeKwon-Do International GM James Lim
6. Allied ITF Council GM Jong Soo Park
7. United International Taekwon-do Federation GM Hwang, Kwang Sung
8.  International Traditional Taekwon-do Federation (ITTAF) GM Chung Sun Yong & SM Mario Pons
9. International Taekwon-do Association GM James S. Benko
10.Taekwon-Do International GM Suk Jun Kim
11.World Taekwon-Do Alliance GM Young IL Kong
12. International Ch’ang-Hon Taekwon-Do Federation Master Joe Cariati
13. International Original Taekwon-Do Federation GM Len G. Kirschbaum
14. United States Taekwon Do Federation GM Charles E. Sereff
15. Action International Martial Arts Association GM Hee Il Cho
16. All International TaeKwon-Do Federation GM Kwang Duk Chung
17. Universal Tae Kwon Do Federation GM Han, Cha Kyo –президент в периода 1981 – 1996; след смъртта му през 1996 го онаследяват Master James Langlas (VII дан) and Master Paul Irvin (VII дан).

Графика 2:

Интерес представлява и извадката на Гранд Майстори, създали собствени стилове, успоредно с развитието на Таекуон-До, като например:

♦ GM Lee, Haeng Ung – Х дан, основател на Songahm Taekwondo в Америка.

♦ GM James Lim – ІХ дан, основател на HupKwonDo

♦ GM Choi, Kwang  Jo – ІХ дан, основател на Choi Kwang-Do, един от 12-те оригинални майстори на КТА

♦ GM Kim Bok Man – ІХ дан, основател на Chun Kuhn Do

♦ GM Rhee Chong Chul – основател на Rhee Taekwon-Do

Графика 3:

Анализ на резултатите и изводи

От графика 1 става ясно, че общият бр. GM след 2002 нараства с 3.06 пъти. Приблизително същият прираст се наблюдава както в ITF (сумарно за трите групи след 2002) – 3.25 пъти, така и при Гранд Майсторите от алтернативните организации – 2.55 пъти.

Относителният дял на Гранд Майсторите, създаващи нови организации Chang-Hon се запазва, почти непроменен – 37.50% /34.69% ( графика 2), със незначителен спад от 2.81% след 2002, паралелно с нарастващият брой GM.

На графика 3 се вижда, че 10.20% от Гранд Майсторите, създават нови стилове, базирани на Таекуон-До Chang-Hon. Трябва да отбележим, че в проучването са разглеждани само Гранд Майстори, развиващи Таекуон-До. Има вероятност и други майстори от висок ранг, отделили се от ITF да са основали свой стилове и направления, различни от Chang-Hon . Те обаче не са обект на настоящото изследване.

По данни от интернет, към момента са регистрирани над 80 майстори с ранг VІІІ дан само към ITF V, C и NK (без алтернативните организации). Навярно, не малък процент от тях са бъдещи Гранд Майстори.

Не е за пренебрегване фактът, че и майстори с ранг VІ, VІІ и VІІІ дан също заемат председателски кресла на международни организации. Примери за това са Тоm Меrritt – VІ дан, създател на International Taekwon-do Union (ITU), последователите на Han, Cha Kyo (UTF) и други. Не малка част и от Гранд Майсторите, президенти на такива организации, са били с по-нисък ранг при приемането на ръководния пост.

В заключение, можем да обобщим, че ако в близките години се запази тенденцията на нарастване броя на международните организации, пропорционално с повишаването в ранг ІХ дан, то най – вероятно, можем да очакваме появата на още нови организации Chang-Hon. Става ясно, че Таекуон-До днес не се асоциира с една организация, а организациите се „въртят” около бойното изкуство. Резултатите от изследването показват, че бъдещето на Таекуон-До се очертава, не в една централизирана и затворена система, а в множество “open” организации, предлагащи различни виждания, методи и модели.

Някои организации съсредоточават силите си върху спорта и медалите. Те хвърлят своите усилия за членство в по-големи спортни организации, като sportacord /GAISF/ и International Olympic Committee /IOC/. Други залагат върху традицията, здравословния и възпитателен ефект на бойното изкуство. Едни Гранд Майстори вдигат лозунга „обединението прави силата”, а други твърдят, че „конкуренцията ражда качество”. Някои дори основават нови организации, с надеждата да обединят останалите 😉  Е, времето и резултатът ще покажат истината…..но всичко това говори, че Таекуон-До в своята същност е нещо повече ( или по-различно) от спорт със своята федерация, а именно бойно изкуство. Дали то, макар модерно и развиващо се, не ни призовава към корените си на някогашните многобройни школи с традиции и учители, откриващи и развиващи своите стилове???

Автор:

М. Трифонов