Семинар с майстор Вергилий Ситнилски, VII дан

На 05.03.2023 г. по покана на ТК „Феникс“, в залата на клуба се проведе семинар с майстор Вергилий Ситнилски, VII дан и генерален секретар на БФТ – ITF. Участие взеха близо 40 ученици от бял до черен колан. Гост на мероприятието беше Сабумним Николай Спасов от ТК „Левски – Ангели“. Семинарът беше изключително ползотворен и ценен за всички ученици от клуба. Сахьоним Ситнилски обърна персонално внимание на всички участници и отправи корекции, препоръки и насоки за работа към всеки един от тях.
В края на семинара се проведе изпит и  нови степени защитиха Симеон Малинов – жълт колан, Марк Йемелянов – жълта лента и Християн Делчев – зелен колан.
ТК „Феникс“ благодари на Сахьоним Ситнилски и поздравява всички свои ученици за отлично свършената работа!