Съдийски семинар и изпит за категоризация на съдии

На 28 . 01. 2023 г. в гр. Панагюрище се проведе съдийски семинар към БФТ – ITF.

Семинарът бе воден от съдийската комисия на федерацията и протече на високо професионално ниво.

Представители на ТК „Феникс“ бяха Сабумним Мирослав Трифонов, Виктория. Иванова, София Кечиджиева и Димана Маркова, която е новото попълнение в съдийския състав на федерацията, от страна на ТК „Феникс“.