ТК Феникс проведе пролетните изпити за 2015

На 13, 14 и 17 Май 2015 г. се проведоха традиционните изпити за технически степени в залите на ТК Феникс. Всички участници бяха добре подготвени и защитиха новите си степени. Изпитите проведе инструкторът на клуба М. Трифонов, 4 дан.

изпит - 17.05.2015 изпит - 17.05.2015 изпит - 17.05.2015 изпит - 17.05.2015 изпит - 17.05.2015 изпит - 13.05.2015 изпит - 13.05.2015 изпит - 14.05.2015 изпит - 14.05.2015 изпит - 13.05.2015