ТК „Феникс“ стартира новата 2022 г.

В рамките на месец януари 2022 г. ТК „Феникс“ раздаде като коледни подаръци на децата от първи клас книгата на М. Трифонов „Детска енциклопедия на таекуон-до“ и календари на клуба за новата година.

 

Успоредно с тренировките, бе поставено и началото на курс за обучение по теория, обхващащ състезателен правилник, терминология, характеристика и параметри на техниките и позициите, „теория на силата“, теория и методика на спортната тренировка и история на таекуон-до в света и в България. Целта на курса е подготовка за предстоящата категоризация на съдии и обучение на бъдещи инструктори в клуба.