Треньорски курс, гр. Благоевград, 2023

На 25 и 26 март, 2023 г. в гр. Благоевград се поведе треньорски курс, организиран от БФТ ITF.

От ТК „Феникс“ участие взеха Сабум ним М. Трифонов, Сабум ним К. Кукушев, Бо Сабум ним В. Иванова и Бо Сабум ним Марио Койчев.

Лекции изнесоха проф. Свилен Нейков и д-р Иван Иванов, съответно в областите на системата за спортна подготовка и спортната психология.