Успешно завършиха пролетните изпити в клуба

Уморителен, но щастлив ден отново! Три изпита и три тренировки, едно след друго. Всички ученици са щастливи. Всички бели колани защитиха 8 гуп. Зелените и сини колани се справиха отлично, но защитиха по една степен. Изискванията към тях са по-високи!

  

Ръководството на клуба и М. Трифонов поздравяват всички, защитили новите си степени!