Успешно преминаха първите пролетни изпити на ТК Феникс

На 17.05.2012 г. стартираха пролетните изпити за технически степени в ТК Феникс.

Всички участници се представиха успешно, като най-добре подготвените защитиха повече от една степен и заслужено получиха правото да застанат най- в дясно в редиците.