Return to ФОТО галерия

2013

2013

20242023202220212020 / 201920182017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / АРХИВ

изпит - 15.12.2013 г. cal 2014

Антонио Такев - сребърен медал, 2013 Антонио Такев - сребърен медал, 2013

ТК Феникс, Октомври 2013 ТК Феникс, Октомври 2013 ТК Феникс, Октомври 2013 ТК Феникс, Октомври 2013

Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013 Летен лагер - Китен 2013

2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 3-ти ATEU конгрес, BG 2013

2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013

2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013

3-ти ATEU конгрес, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013

2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 3-jи ATЕU конгрес, BG 2013

2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013

2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013

2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013

2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013

2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013 2-ри ATI семинар, BG 2013

Изпит BUTF, 26.05.2013 Изпит BUTF, 26.05.2013 Изпит BUTF, 26.05.2013 Изпит BUTF, 26.05.2013 Изпит BUTF, 26.05.2013

Изпит BUTF, 26.05.2013 Изпит ТК Феникс, 26.05.2013 Изпит ТК Феникс, 26.05.2013 Изпит ТК Феникс, 26.05.2013 Изпит ТК Феникс, 26.05.2013

Изпит ТК Феникс и BUTF, 26.05.2013

Книга "Таекуон-До пътят на здравия разум"

GM Rhee Ki Ha, Солун 2013 GM Rhee Ki Ha, Солун 2013 GM Rhee Ki Ha, Солун 2013 GM Rhee Ki Ha, Солун 2013 GM Rhee Ki Ha, Солун 2013

GM Rhee Ki Ha, Солун 2013 GM Rhee Ki Ha, Солун 2013 GM Rhee Ki Ha, Солун 2013 GM Rhee Ki Ha, Солун 2013 GM Rhee Ki Ha, Солун 2013

GM Rhee Ki Ha, Солун 2013 GM Rhee Ki Ha, Солун 2013 GM Rhee Ki Ha, Солун 2013 GM Rhee Ki Ha, Солун 2013 GM Rhee Ki Ha, Солун 2013

GM Rhee Ki Ha, Солун 2013 GM Rhee Ki Ha, Солун 2013 GM Rhee Ki Ha, Солун 2013 GM Rhee Ki Ha, Солун 2013

  

 

20242023202220212020 / 201920182017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / АРХИВ