Return to ФОТО галерия

2015

2015

20242023202220212020 / 201920182017 / 2016 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / АРХИВ

championships- 2015 КАЛЕНДАР 2016 FENIX Изпит за технически степени - 13.12.2015 Изпит за технически степени - 13.12.2015 Изпит за технически степени - 13.12.2015 Изпит за технически степени - 13.12.2015                14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 14 TH EURO-ASIA GTF TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, CYPRUS,2015 Sa Bum Nim Miroslav Trifonov - 5 dan Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015  Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015 Summer camp 2015     семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 семинар с майстор Иван Цачев, 7 дан - 13.06.2015 г-жа Захариева, директор на 12 СОУ г-жа Александрова, директор на 167 ЦДГ г-жа Стефанова, директор на 77 ЦДГ г-жа Георгиева, директор на 40 ЦДГ награди за принос 2015 ОДЗ 18 " Детски Свят" ЦДГ 77 "Магнолия" изпит - 14.05.2015 изпит - 14.05.2015 изпит - 14.05.2015 изпит - 14.05.2015 изпит - 14.05.2015 изпит - 13.05.2015 изпит - 13.05.2015 изпит - 13.05.2015 изпит - 13.05.2015 изпит - 13.05.2015 изпит - 17.05.2015 изпит - 17.05.2015 изпит - 17.05.2015 изпит - 17.05.2015 изпит - 17.05.2015 Black Belt test 2015  Black Belt test 2015 Black Belt test 2015 Black Belt test 2015 Black Belt test 2015 Black Belt test 2015 Black Belt test 2015 Black Belt test 2015 Black Belt test 2015 Black Belt test 2015 Black Belt test 2015 Black Belt test 2015 Black Belt test 2015 Black Belt test 2015 Black Belt test 2015 Black Belt test 2015 феникс ATEU 01 02

20242023202220212020 / 201920182017 / 2016 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / АРХИВ