Return to ФОТО галерия

2019

2019

2024202320222021 / 2020 / 20182017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / АРХИВ

           Държавно първенство ITF 2019, Виктор Игнатов - трето място спаринг                                                                                              

2024202320222021 / 2020 / 20182017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / АРХИВ