Blitz Black Belt Test в залата на ТК Феникс

На 29. 03 2015 г. се проведе изпит за черни колани в клуба. Явиха се 8 кандидати, възпитаници на ТК Феникс, които се представиха достойно, покриха техническите изисквания за 1-ви Дан и заслужиха мястото си сред гилдията на черните колани. Изпитващи инструктори бяха Са Бум Ним М. Трифонов, Са Бум Ним Б. Атанасов и Са Бум Ним К. Кукушев.

Изпитът се проведе в напълно нов формат, различен от стандартната “закостеняла” схема, при която инструкторът задава техники и брои на корейски език. Новият формат носи наименованието  Blitz Black Belt Test и е поредната иновация на екипа на BUTF. Изпитът, резултат на усилена подготовка, протече като зрелищна демонстрация пред изпитващите инструктори и гостите. За 30 минути кандидатите представиха уменията си в договорен и свободен спаринг, самозащита, форма, специална техника и силов тест. Преминаването през всичките дисциплини на таекуон-до преливаше от една в друга без отегчителни паузи и прекъсвания. Работата на изпитната комисия се свеждаше единствено до това, да наблюдава и оценява кандидатите по съответните технически изисквания.

Резултатът от  първия за България Blitz Black Belt Test, бе впечатляващ. Кандидатите се чувстваха по- спокойни и уверени, а и публиката  изказа удовлетворение от видяното със своите аплодисменти. Цялото внимание, бе насочено единствено към представянето на участниците, а работата на изпитващите инструктори протече спокойно и почти незабелязано.

След практическия изпит се проведе и теоритичен, който протече под формата на беседа. Въпросите обхващаха историята на бойното изкуство, обяснение на техники и позиции и “теория на силата”.

Изпитът завърши с  полагане на “клетвата” на таекуон-до – тържествено обещание за прилагането на принципите, добродетелите и ценностите в живота.

ТК клуб Феникс поздравява за дългогодишния труд и чудесното представяне:

Милан Пандев – 1 дан

Георги Пандев – 1 дан

Кирил Тошков – 1 дан

Велислав Станков – 1 дан

Виктор Игнатов – 1 дан

Виктория Иванова – 1 дан

Даниел Лазаров – 1 дан

Мартин Нанов – 1 дан