Мирослав Трифонов защити ІV дан пред GM Lim Ching Sing

Успешно приключи първият Advanced Taekwon-Do International семинар в България, организиран от BUTF.

На 01.05.2011г. GM Lim Ching Sing проведе изпит за черни колани, на който М. Трифонов защити ІV Дан. Наред с големия успех, председателят на клуб Феникс, бе избран за Генерален секретар на Advanced Taekwon-do Europe /ATEU/.

Всички участници в теста се представиха успешно и защитиха по-високи степени. Б. Атанасов защити VІ Дан, а Е. Боянова  – ІІІ Дан