Кирил Тошков, 1 Дан – Jumping kick 360°

Кирил Тошков, 1 Дан, на 10 години, изпълнява “jumping 360° kick” на три дъски. Един от най-добрите ученици на клуба. Поздравления за положения труд и постоянство по време на обучението!